We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.
/

lyrics

Kierrossa / In Circulation

Synnyn tiedottomana omasta potentiaalistani...
I am born unaware of my own potential...
Kasvan ehdoilla, joita en itse ole määrittänyt...
I grow up by the terms that I have not defined myself...
Kiirehdin läpi elämäni, koettaen imeä kaiken sisääni.
I rush through my life, trying to suck everything possible inside me.
Katson edeltäjieni haihtuvan usvan lailla maailman syleilyyn...
I watch my predecessors vanish like fog into the embrace of the world...
Olenko oppinut jo heiltä kaiken, mitä olisin voinut?
Have I learned everything I could from them?
Teen itseni kanssa sovinnon ja rauhoitun...
I make peace with myself and calm down...
Olen valmiina muiden kasvatusalustaksi.
I am ready to become growing ground for others.

Kehityn, kierrän,
I develop, circulate,
opin ja lisäännyn,
learn, breed,
matkalla mones
muodos mä esiinnyn.
on my journey I appear in many forms.
Mullasta matkaan mullaksi taas
From soil to soil I travel again,
täten lannoitan arvokkaan maan.
thus fertilizing the precious ground.

credits

from Enneuni, released January 24, 2022

license

all rights reserved

tags